Informacija ruošiama.

Direktorė 
Vida Turskytė

Išsilavinimas: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas,1981 m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija.
Darbo patirtis (nuo darbo pradžios):
Plungės rajono Stanelių aštuonmetė mokykla, Plungės 5-ojividurinė mokykla, Žemaičių dailės muziejus.
Nuo 2000 m. – Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla.


Direktorės pavaduotoja ugdymui 
Danguolė Alčauskienė

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005 m.
Katalikų teologijos religijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Klaipėdos universitetas, 2010 m.
Religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Nuo 2005 m. – Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla.
LL2 projekto švietimo konsultantė. LL3 Plungės rajono pokyčio grupės narė.

Vardas, pavardė Pareigybė Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
Mokytojai
Danguolė Alčauskienė Tikybos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Barkauskienė Pradinių klasių mokytoja
Sigita Gabalienė Pradinių klasių mokytoja
Dainora Gedvilienė Pradinių klasių mokytoja
Algina Giedraitienė Pradinių klasių mokytoja
Vilma Igarienė Pradinių klasių mokytoja
Vida Januškienė Pradinių klasių mokytoja
Elena Kazlauskienė Pradinių klasių mokytoja
Rita Kulišauskienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Mikutytė Pradinių klasių mokytoja
Žaneta Šedbarienė Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja
Vida Taurinskienė Muzikos mokytoja
Gina Urbonaitė Pradinių klasių mokytoja
Laima Žilinskienė Pradinių klasių mokytoja
Pagalbos mokiniui specialistai
Rasa Bogužienė Specialioji pedagogė, logopedė
Violeta Zėringienė Specialioji pedagogė
Regina Giedrienė Mokytojo padėjėja
Salomėja Jonušauskienė Mokytojo padėjėja
Vaida Ukrinė Mokytojo padėjėja
Rita Zaboraitė Mokytojo padėjėja
Virginija Milašienė Bibliotekininkė
Nepedagoginiai darbuotojai
Ričardas Ramanauskas Ūkvedys
Džiuginta Slušnytė Raštvedė
Rūta Čiuželienė Raštvedė
Remigijus Bumblys Pagalbinis darbininkas
Dalia Gramalienė Valytoja, budėtoja
Vitalija Mažeikienė Valytoja, budėtoja
Kristina GedminienėValytoja
Vaclovas Rubinas Pagalbinis darbininkas, kiemsargis
Mokykloje dirba
Vidmantė Barauskaitė
Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė

Tel. nr. 8 621 71297
El. paštas: v.barauskaite@gmail.com
Darbo laikas: Penktadienį 8.00 – 16.16
Mokykla dirba pirmadieniais - penktadieniais nuo 7.30 val. iki 17.00 val.

Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla:

Kodas: 195430736
Draudėjo kodas: 306942
Adresas: A. Vaišvilos 33a, 90136 Plungė
Tel.: +370 448 72522
Mob. tel.: +370 671 12901
El. paštas: valanciauspm@plunge.lt
El. paštas: valanciaus@plungespradine.lt


Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos „Saulės“ pradinio ugdymo skyrius:

Kodas: 195430736
Adresas: Birutės 25a, 90012 Plungė
Mob. tel.: +370 673 96466


Sąskaitos:

Luminor Bank, AB: tikslinių lėšų ir paramos lėšų Nr. LT 824010043000145468
Luminor Bank, AB: 2% gyventojų pajamų paramos lėšų Nr. LT 534010043000096520
Paslaugos
Balsavimas
4.63/5
Parama
2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...