Pranešimas apie reorganizavimą

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO SUDARYMĄ

 

2021 m. balandžio 1 d.

Plungė

 

Pranešame, jog Plungės rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. priėmė sprendimą Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-64 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinės įstaigas“ pritarė Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos (įstaigos kodas 195430736) reorganizavimui, prijungiant prie Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos (įstaigos kodas 191130079).

 Pranešame apie parengtą biudžetinių įstaigų - Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos ir Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos - reorganizavimo sąlygų aprašą.

 Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas - Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė: A. Vaišvilos g. 33A, LT-90136 Plungė;

įstaigos kodas – 195430736;

savininkas – Plungės rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba;

registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:  

pavadinimas - Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė:  A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė;

įstaigos kodas  – 191130079;

savininkas – Plungės rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba;

registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

Reorganizavimo būdas – Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla reorganizuojama prijungimo prie Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos būdu.

Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla (A. Vaišvilos g. 33A, LT-90136 Plungė ir Birutės g. 25A, 90012 Plungė, įstaigos kodas – 195430736).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga ­– Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija (A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, A.Vaišvilos g. 33A, LT-90136 Plungė ir Birutės g. 25A, 90012 Plungė, įstaigos kodas – 191130079).

Reorganizavimo data – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos funkcijos bus nustatytos Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos nuostatuose.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Plungės rajono savivaldybės taryba.

Su biudžetinės įstaigos Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašu, reorganizavime dalyvaujančios įstaigos Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima biudžetinių įstaigų internetiniuose puslapiuose: Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos http://www.plungespradine.lt  Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos https://www.adolfojucio.plunge.lm.lt


2021-04-01
Paslaugos
Balsavimas
4.63/5
Parama
2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...