Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos 33a, 90136

El. Paštas: valanciauspm@gmail.com

Tel.: +370 448 72522

Mob. tel.: +370 671 12901

Personalas

2017 – 2018 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Veikla

Vida Turskytė

Direktorė

Aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

VPU, 1981

II vadybinė kategorija

Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacijos tarybos narė

Danguolė Alčauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja

Aukštasis

Religijos mokslai VDU, 2005

Religijos mokslų magistras

 KU, 2010

III vadybinė kategorija,

mokytoja metodininkė

LL2 projekto švietimo konsultantė,

 Vaiko gerovės komisijos pirmininkė

Sigita Gabalienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui „Saulės“ pradinio ugdymo skyriuje,

bibliotekininkė, tikybos mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių ir tikybos mokytoja KU, 1997

Mokytoja

Vaiko gerovės komisijos narė

Algina Giedraitienė

Pirmokų mokytoja darželyje

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

KU, 1998

Vyr. mokytoja

 

Gina Urbonaitė

3 b klasės mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠPI, 1991

Vyr. mokytoja

Įsivertinimo darbo grupės narė

Vanda Rubinienė

4 a klasės mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠPI, 1982

Mokytoja metodininkė

Atestacinės komisijos narė

Vida Januškienė

4 b klasės mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠPI, 1986

Vyr. mokytoja

Mokyklos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Įsivertinimo darbo grupės pirmininkė,

Vaiko gerovės komisijos narė

Daiva Griguolienė

1 a klasės mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

KU, 2006

Mokytoja metodininkė

Atestacinės komisijos narė

Daiva Mikutytė

1 b klasės mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių  ir tikybos mokytoja KU, 1997

Edukologijos magistro laipsnis KU, 1999

Vyr. mokytoja

 

Jūratė Barkauskienė

2 klasės mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠPI, 1990

Mokytoja metodininkė

Įsivertinimo darbo grupės narė

Laima Žilinskienė

3s klasės mokytoja skyriuje

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠPI, 1988

Mokytoja metodininkė

Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinio ratelio pirmininkė

Dainora Gedvilienė

4s klasės mokytoja skyriuje

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠU, 1998

Mokytoja

 

Vilma Igarienė

1s klasės mokytoja skyriuje

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠPI, 1990

Vyr. mokytoja

Įsivertinimo darbo grupės narė

Elena Kazlauskienė

2s klasės mokytoja skyriuje

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

KU, 2003

Mokytoja metodininkė

Atestacinės komisijos narė

Žaneta Šedbarienė

Anglų kalbos mokytoja

Aukštasis

Pradinių klasių ir dailės mokytoja

KU, 1998

Anglų kalbos mokytoja

KU, 2004

Mokytoja metodininkė

 

Vida Taurinskienė

Muzikos mokytoja

Aukštasis

Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla, 1992

Žemaitijos kolegija, 2009

Vyr. mokytoja

 

Rasa Bogužienė

Logopedė – spec. Pedagogė

Aukštasis

Specialioji pedagogė

ŠPI, 1995

Vyr. mokytoja

Vaiko gerovės komisijos narė

Violeta Zėringienė

Specialioji pedagogė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

ŠU, 1993

Specialioji pedagogė

ŠU, 2007

Mokytoja

Vaiko gerovės komisijos narė

Regina Giedrienė

Mokytojo padėjėja

Aukštesnysis

   

Salomėja Jonušauskienė

Mokytojo padėjėja

Vidurinis

   

Edvardas Žilius

Mokytojo padėjėjas

Aukštasis

 

Suteikta pėstininkų būrio vado kvalifikaciją

Virginija Milašienė

Bibliotekininkė

Aukštasis

   

 

Mokyklos darbuotojai

Ūkvedys Ričardas Ramanauskas

Vyriausioji buhalterė Bronė Juškienė

Raštvedė Džiuginta Slušnytė

Raštvedė Rūta Čiuželienė

Valytojos: Vitalija Mažeikienė, Nijolė Gedrimienė, Dalia Gramalienė

Kiemsargis –  Vaclovas Rubinas

Pagalbinis darbininkas Remigijus Bumblys

IKT specialistas Darius Pilelis

 

Pamokų laikas
Valančiaus pradinėje
 1. 1. 8.00 – 8.45
 2. 2. 8.55 – 9.40
 3. 3. 9.50 – 10.35
 4. 4. 10.55 – 11.40
 5. 5. 12.00 – 12.45
 6. 6. 12.55 – 13.40
 7. 7. 13.50 – 14.35
„Saulės skyriuje“
 1. 1. 8.00 – 8.45
 2. 2. 8.55 – 9.40
 3. 3. 10.10 - 10.55
 4. 4. 11.05 – 11.50
 5. 5. 12.00 – 12.35
Pirmokų
 1. 1. 8.00 - 8.35
 2. 2. 8.55 - 9.30
 3. 3. 10.10 - 10.45
 4. 4. 11.05 - 11.40
 5. 5. 12.00 - 12.35
Pirmokų
 1. 1. 8.00 - 8.35
 2. 2. 8.55 - 9.30
 3. 3. 9.50 - 10.25
 4. 4. 10.55 - 11.30
 5. 5. 12.00 - 12.35