Vida Turskytė
Pareigos
Direktorė
Išsilavinimas
Aukštasis, Lietuvių kalba ir literatūra VPU, 1981
Kval. kategorija
II vadybinė kategorija
Veikla
Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacijos tarybos narė
Danguolė Alčauskienė
Pareigos
Direktorės pavaduotoja ugdymui, Tikybos mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Religijos mokslai VDU, 2005, Religijos mokslų magistras KU, 2010
Kval. kategorija
III vadybinė kategorija, Mokytoja metodininkė
Veikla
LL2 projekto švietimo konsultantė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė
Sigita Gabalienė
Pareigos
Direktorės pavaduotoja ugdymui „Saulės“ pradinio ugdymo skyriuje, bibliotekininkė, tikybos mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių ir tikybos mokytoja KU, 1997
Kval. kategorija
Mokytoja
Veikla
Vaiko gerovės komisijos narė
Algina Giedraitienė
Pareigos
Pirmokų mokytoja darželyje
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja KU, 1998
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
---
Gina Urbonaitė
Pareigos
3 b klasės mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠPI, 1991
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
Įsivertinimo darbo grupės narė
Vanda Rubinienė
Pareigos
4 a klasės mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠPI, 1982
Kval. kategorija
Mokytoja metodininkė
Veikla
Atestacinės komisijos narė
Vida Januškienė
Pareigos
4 b klasės mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠPI, 1986
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
Mokyklos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Įsivertinimo darbo grupės pirmininkė, Vaiko gerovės komisijos narė
Daiva Griguolienė
Pareigos
1 a klasės mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja KU, 2006
Kval. kategorija
Mokytoja metodininkė
Veikla
Atestacinės komisijos narė
Daiva Mikutytė
Pareigos
1 b klasės mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių ir tikybos mokytoja KU, 1997 Edukologijos magistro laipsnis KU, 1999
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
---
Jūratė Barkauskienė
Pareigos
2 klasės mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠPI, 1990
Kval. kategorija
Mokytoja metodininkė
Veikla
Įsivertinimo darbo grupės narė
Laima Žilinskienė
Pareigos
3s klasės mokytoja skyriuje
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠPI, 1988
Kval. kategorija
Mokytoja metodininkė
Veikla
Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų metodinio ratelio pirmininkė
Dainora Gedvilienė
Pareigos
4s klasės mokytoja skyriuje
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠU, 1998
Kval. kategorija
Mokytoja
Veikla
---
Vilma Igarienė
Pareigos
1s klasės mokytoja skyriuje
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠPI, 1990
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
Įsivertinimo darbo grupės narė
Elena Kazlauskienė
Pareigos
2s klasės mokytoja skyriuje
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja KU, 2003
Kval. kategorija
Mokytoja metodininkė
Veikla
Atestacinės komisijos narė
Žaneta Šedbarienė
Pareigos
Anglų kalbos mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių ir dailės mokytoja KU, 1998, Anglų kalbos mokytoja KU, 2004
Kval. kategorija
Mokytoja metodininkė
Veikla
---
Vida Taurinskienė
Pareigos
Muzikos mokytoja
Išsilavinimas
Aukštasis, Panevėžio aukštesnioji muzikos mokykla, 1992, Žemaitijos kolegija, 2009
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
---
Rasa Bogužienė
Pareigos
Logopedė – spec. Pedagogė
Išsilavinimas
Aukštasis, Specialioji pedagogė ŠPI, 1995
Kval. kategorija
Vyr. mokytoja
Veikla
Vaiko gerovės komisijos narė
Violeta Zėringienė
Pareigos
Specialioji pedagogė
Išsilavinimas
Aukštasis, Pradinių klasių mokytoja ŠU, 1993, Specialioji pedagogė ŠU, 2007
Kval. kategorija
Mokytoja
Veikla
Vaiko gerovės komisijos narė
Regina Giedrienė
Pareigos
Mokytojo padėjėja
Išsilavinimas
Aukštesnysis
Kval. kategorija
---
Veikla
---
Salomėja Jonušauskienė
Pareigos
Mokytojo padėjėja
Išsilavinimas
Vidurinis
Kval. kategorija
---
Veikla
---
Edvardas Žilius
Pareigos
Mokytojo padėjėjas
Išsilavinimas
Aukštasis
Kval. kategorija
---
Veikla
---
Virginija Milašienė
Pareigos
Bibliotekininkė
Išsilavinimas
Aukštasis
Kval. kategorija
---
Veikla
---


Mokyklos darbuotojai

● Ūkvedys Ričardas Ramanauskas
● Vyriausioji buhalterė Bronė Juškienė
● Raštvedė Džiuginta Slušnytė
● Raštvedė Rūta Čiuželienė
● Valytojos: Vitalija Mažeikienė, Nijolė Gedrimienė, Dalia Gramalienė
● Kiemsargis –  Vaclovas Rubinas
● Pagalbinis darbininkas Remigijus Bumblys
● IKT specialistas Darius Pilelis

Nuorodos
Parama
2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...