Atkeliavo Betliejaus Taikos ugnis

Gruodžio 16-ąją į mokyklą atkeliavo Betliejaus Taikos ugnis. Ją atnešė Plungės skautai. Perduodami mums Taikos ugnelę, skautai linkėjo, kad ji skleistų tikėjimą, viltį ir ramybę bei padėtų kiekvienam surasti tikrąsias vertybes, įkvepiančias ir vienijančias daryti gerus darbus, gyventi taikoje.

Mokyklos direktorė padėkojo jauniesiems skautams už šią gražią misiją – nešti Taikos ugnį ir dalintis ja su kitais.

Betliejaus Taikos ugnies kelionė – tai simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Iš mokyklų, kitų įstaigų, į kurias ugnis atnešama, ji pasklinda po žmonių namus ir širdis.

2020-01-26
Paslaugos
Balsavimas
4.66/5
Parama
2 procentai mokesčio, kurie paskęstų bendrose biudžeto išlaidose, įtakoja pokyčius vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos gyvenime...