Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Adresas: A. Vaišvilos 33a, 90136

El. Paštas: valanciauspm@gmail.com

Tel.: +370 448 72522

Mob. tel.: +370 671 12901

Mokinių tėvelių dėmesiui!

2016 m. balandžio 26 d. – gegužės 4 d. mūsų mokykloje 2 ir 4 klasių mokiniai, kartu su visų Plungės rajono mokyklų atitinkamų klasių mokiniais įsivertins savo mokymosi pasiekimus diagnostinių ir standartizuotų testų pagalba. Apie šių testų vykdymą mokinių tėveliai buvo supažindinti tėvų susirinkimų metu. Diagnostiniai ir standartizuoti testai vykdomi vadovaujantis Bendrąja testavimo vykdymo tvarka ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D-261 patvirtintu 2016 metų diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu.

Mūsų mokyklos mokiniai standartizuotus testus atliks pagal bendrai visoms mokykloms nustatytas datas. Atlikdami diagnostinius ir standartizuotus sieksime išsiaiškinti, kaip pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti mokyklos darbo gerinimui.

Pamokų laikas
Valančiaus pradinėje
 1. 1. 8.00 – 8.45
 2. 2. 8.55 – 9.40
 3. 3. 9.50 – 10.35
 4. 4. 10.55 – 11.40
 5. 5. 12.00 – 12.45
 6. 6. 12.55 – 13.40
 7. 7. 13.50 – 14.35
„Saulės skyriuje“
 1. 1. 8.00 – 8.45
 2. 2. 8.55 – 9.40
 3. 3. 10.10 - 10.55
 4. 4. 11.05 – 11.50
 5. 5. 12.00 – 12.35
Pirmokų
 1. 1. 8.00 - 8.35
 2. 2. 8.55 - 9.30
 3. 3. 10.10 - 10.45
 4. 4. 11.05 - 11.40
 5. 5. 12.00 - 12.35
Pirmokų
 1. 1. 8.00 - 8.35
 2. 2. 8.55 - 9.30
 3. 3. 9.50 - 10.25
 4. 4. 10.55 - 11.30
 5. 5. 12.00 - 12.35